Lions FjerritslevInformationAktiviteter / BegivenhederBestyrelseUngdomsudveksling   
  
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besge Nextwave
Velkommen til Lions Club Fjerritslevs hjemmesider

Lions Club Fjerritslev, som blev stiftet i 1985, er en lille del af en meget større organisation. Vi tilhører en verdens omspændende humanitær organisation - Lions Clubs International, med 1,3 mill. medlemmer - mænd og kvinder - i 200 lande verden over.

Lions Danmark har i dag 6.767 medlemmer fordelt på 316 lokale klubber ligesom Lions Club Fjerritslev.


Lions Clubs International har hovedkontor i Oak Brook, tæt på Chigago i USA. Stedet hvor det hele startede.

Lions startede i USA i 1917.

 

 

 Melvin Jones, der var forsikringsmand, havde i et par år været medlem af "Business Circle", en forening, hvis primære formål var at gavne medlemmernes egne interesser. Han så de store latente kræfter, medlemskredsen repræsenterede. Disse kræfter ville han organisere i en større enhed for uselvisk humanitært arbejde gennem de lokale, eksisterende klubber.
Han fremlagde sine ideer i sin egen klub. Forslaget var dristigt, men det fik tilslutning, og i de følgende år fik han god brug for sit nærmest geniale organisationstalent.

Den gode idè bredte sig hurtigt til hele verden og i 1950 blev Lions Club København oprettet, som den første klub i Danmark.

 

 

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er protektor for Lions i Danmark.

Lions Pris 2011 modtagerne
Her fotograferet ved overrækkelsen af LIONS PRIS 2011, på Gråsten Slot.

Lions formål er kort fortalt:

  • at skabe forståelse blandt verdens folk
  • at skabe venskaber
  • at drøfte problemer af almen interesse
  • at anspore til høj etik
  • at tjene samfundet og hjælpe vanskeligt stillede personer.

Lions er uafhængige af politiske, religiøse og andre interesser.

 

Bogstaverne L I O N S står for Liberty, Intelligence, Our Nations Safety.

Med udgangspunkt i medlemmernes frivillige og ulønnet arbejdskraft - bestemmer de lokale klubber selv, på demokratisk vis, hvordan man vil skaffe indtægter og hvilke projekter man vil støtte: lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt.

Som det ses af formålsparagrafferne er Lions klubberne - udover at have et humanitært formål - også i høj grad et fællesskab - hvor det sociale og kammeratlige samvær også er vigtigt - og det medfører typisk et rigt og varieret klubprogram - med både interessante faglige og kulturelle emner på programmet.

Nye medlemmer skal foreslåes og anbefales af nuværende medlemmer.

 

Se også links for Lions Danmark på http://www.lions.dk/ og en ny kort film om lions: http://www.youtube.com/user/lionsclubsorg


 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark