Lions FjerritslevInformationAktiviteter / BegivenhederBestyrelseUngdomsudveksling   
  
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besge Nextwave

Donationer

Oversigt over hvad Lions Club Fjerritslev har bevilget penge til indenfor de sidste 2 klubår:

       

 

I klubåret 2008 / 2009:

 

 •  Lions Adventur - støtte til unges deltagelse i lionsdistriktets aktivitet - sejlads med skonnerten "Mary Anne": 2.500 kr.

 

 • Misbrugsforedrag for de ældste klasser på Fjerritslev Skole: 7.500 kr.

 

 • Lions Internationale katastrofefond LCIF: 1.000 kr.

 

 • Julekurve til lokale svagtstillede personer / familier: 2.400kr.

 

 • Fælles Nordisk Lions Projekt for kræftramte børn i Minsk: 1.000 kr.

 

 • Skoleprojekt i Kenya - mad til et barn under uddannelse i et år: 1.200 kr.

 

 • Støtte til lokal bustur, med Karl Kr. Madsen som guide, for ældre bruger af AKTIVITETSCENTRET i Fjerritslev: 2.000 kr.

 

 • Havbådene ved Slettestrand: 2.500 kr.

 

 • LIONS PRIS: 2.500 kr.

I 2009 gik prisen til tre forskellige institutioner, Mælkebøtten i Nuuk, STS servicehunde og Dallund Slot.

Det var 21. gang Lions uddelte denne pris og den blev delt mellem tre modtagere.

Pris I på kr. 200.000 til Mælkebøtten, Nuuk i Grønland
Institution der gøre meget for børn.
Pris II på kr. 130.000 til STS Servicehunde
Uddanner servicehunde til handicappede
Pris III på kr. 200.000 til Dallund Slot, Søndersø på Fyn
Giver ophold til kræftramte personer.

 

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er protektor for Lions i Danmark.

Lions Pris 2009
Her fotograferet ved overrækkelsen af LIONS PRIS 2009, på Marselisborg Slot.

 

  • Tilskud til afholdelse af distriktets ungdomslejr: 1.700 kr.

               

 

I klubåret 2009 / 2010:

 

 

 • Lions Internationale katastrofefond LCIF: 1.000 kr.

 

 • Julekurve til lokale svagtstillede personer / familier: 3.300 kr.

 

 • Operation og hospitalsbehandling af fattige i La Paz, Bolivia: 1.000 kr.

 Vi har modtaget følgende takkeskrivelse fra Bolivia:

Estimerede medlemmer af Lions Club

Karlslunde
Roskilde Sct. Jørgen 
Haarbye
Slagelse
Viborg Borgvold
Fjerritslev
Hvetbo
Stevns

På vegne af mig selv og børnene i Pædiatri Service San Gabriel, vil jeg gerne takke hjerteligt for jeres donation på i alt 20.000 kr. for at hjælpe de børn, der ikke selv kan dække deres hospitalsomkostninger.

Vores Hospital hjælper børn med kroniske sygdomme og/eller akutte tilfælde som kommer fra andre centre med mindre kapacitet. Forældrene til disse børn har ingen social sikring, derfor er jeres hjælp til  disse børn, er et meget vigtigt bidrag.

Efter modtagelse af brevet fra Sr. Mogensen, blev Carlitos indlagt på vores skadestue. En 6-årig dreng, der kom fra området nord for La Paz, blev indlagt med åndedrætsbesvær.

Carlitos havde for en måned siden fået et frø af 1 cm i diameter ind i bronkier på højre lunge, og derfor  åndedrætsbesvær og sianosis. En CT scanning viste et fremmedlegeme i højre vigtigste bronkier og kondensvand i lungen. Han blev opereret (fjernelse af fremmedlegeme og bronquiotomía ipsi lateral torakotomi.) Helbredelsen er rigtig godt på vej nu.

 

Ligesom Carlitos kommer mange børn til vort hospital og det er vanskeligt med ord at

udtrykke hvor meget jeres hjælp betyder. Mange gange er hjælpen den forskel

der gør at børnene overlever deres sygdom. På vegne af børnene og deres forældre

 

Modtag vor tak og taknemmelighed.

 

 • Tilskud til afholdelse af distriktets ungdomslejr: 1.700 kr.

 

 • Tilskud til forebyggelse af narkotikamisbrug blandt lokale unge: 15.000 kr.

          LC Fjerritslev deltager i et fælles forebyggelsesprojekt, som koster 160.000 kr., mellem de 7 Lions klubber og Jammerbugt kommune. Der skal udleveres 40 "Stofferspil" til overbygningsskolerne og 24 lærer deltager, i uge 39, i forebyggelseskurset "Holdning og Handling".

 

 • LIONS PRIS: 2.500 kr.

Lions Pris 2010 til kræftramte børn
og "Brainstorm" sejlads med Hjerneskadeforeningen

 

  
Lions Pris 2010 som er på 530.000 kroner bliver i år delt mellem foreningen Familier Med Kræftramte Børn
som modtager 300.000 kroner til et Hytteprojekt i Viborg, og Hjerneskadeforeningen som modtager 230.000 kroner til et projekt kaldet "Brainstorm".


 
>> Læs mere     >> Download HighRes billeder

15. juni 2010 

I anledningen af vores 25 års jubilæum blev der ekstraordinært uddelt følgende:


Legatmodtagere ved Lions Club Fjerritslevs 25 års jubilæum

 

Fjerritslev Kino har søgt om støtte til ombygning og modernisering af biografen. Hele projektet er budgetteret til 1,6 millioner kr. og omfatter ombygning af biografsalen, reparation af taget, nye stole, moderne digitalt filmfremvisningsudstyr og online billetsystem.

Da dette projekt vil gavne byen og hele egnen, har vi valgt at støtte Fjerritslev Kino med 5.000 kr.


Kirsten Korsbæk fra Fjerritslev Kino.

Han Herred Biavlerforening har 130 års jubilæum i år og i den anledning har man søgt om søgt om støtte til at købe "bidragter" til en hel skoleklasse.

Da vi i Lions går ind for at børnene skal lære noget om bierne og blomsterne, har vi valgt at støtte Biavlerforeningen med 5.000 kr. til indkøb af "bidragter".

Niels Jørgen Godiksen, tv., og Jørgen Albrektsen i midten overrækker Peter Nielsen fra Han Herred Biavlerforening en chek og en fin indramning af støttebeløbet. 

 

Helene og Louise Kjær Pedersen har søgt om støtte til behandlingen af Krabbes Syndrom. Krabbes Syndrom er en gendefekt og er derfor uhelbredelig. Louise og Helene rejser til København 3 gange årligt for at blive behandlet for Dystoni, som forårsager at hænderne ryster meget.

Vi har valgt at støtte Helene og Louise med 5.000 kr. hver, så det bliver lidt lettere at rejse til København, i hvert fald for en tid.


Helene og Louise Kjær Pedersen.

 

HjerneSagen har søgt om økonomisk støtte til gennemførelse af en række aktiviteter og her kan nævnes: Weekend ture, miniferier,  hyggeaftener med sang og spil, oplysende aktiviteter, foredrag, besøgsvenner og bisiddere m.v.

Vi har valgt at støtte Hjernesagens aktiviteter i Jammerbugt Kommune med 5.000 kr.


Birgit Pedersen fra Hjernesagen.

 

Han Herred Hestesports Klub har søgt om tilskud til vedvarende sociale breddeaktiviteter herunder den årlige ridelejr, hvor unge, der ikke selv har hest, har mulighed for at gå til ridning. Hestesportsklubben forventer at bruge ca. 25.000 kr. på ridelejren og vi har valgt at støtte projektet med 5.000 kr. til et TV, der kan modtage de nye signaler.


Trine Henriksen fra Han Herred Hestesportsklub.

 

Ældrecenter Solgaarden & Klim Ældrecenter har vi valgt at støtte med et Ålegilde, da beboerne på Solgaarden og Klim Ældrecenter jo nok må betragtes som nogen af de svageste i det moderne samfund. Ålegildet arrangeres i samarbejde med Solgaarden og det bliver selvfølgelig med musik, snaps og hvad dertil hører. Ålegildet er planlagt til den 8. september og forventes at koste ca. 15.000 kr.


Tina Roelsen modtog støttebeløbet på de ældres vegne.

 

 

Børnehaverne i Fjerritslev Gl. Kommune har vi valgt at støtte med en tur i Zoologisk Have den 24. og 25. august. Hvis alle kommer med bliver det til ikke mindre end 262 børn og 51 voksne. Og så har vi ikke talt nogen Lions folk med! Den økonomiske ramme for dette arrangement er på ca. 35.000 kr.


Winnie Svenningsen, soucchef fra børnehaven Grøftekanten, modtog på børnenes vegne støttebeløbet og benyttede samtidig lejligheden til at takke for de årlige julekurve, som hun følte faldt på et tørt sted.

 

Sidst, men ikke mindst har vi valgt at støtte Jammerbugt Kommune med en hjertestarter, der tænkes placeret i området i Ældrecenter Parkvænget, ud fra en betragtning om her er dørene åbne døgnet rundt, så eventuelle bruger kan få fat i hjertestarteren. En hjertestarter koster ca. 25.000 kr.


Viceborgmester Morten Martinus.

 

I alt            105.000 kr.

 

Fødselsdagsgave til Lions Club


Niels Jørgen Godiksen (tv), past præsident i LC Fjerritslev, Klaus Larsen fra Sparekassen Himmerland og Præsident Peter Toft.

Fjerritslev Ugeavis skrev d. 1/6 følgende:

"Lions Club Fjerritslev har modtaget et kærkomment tilskud fra Sparekassen Himmerland i anledning af klubbens 25 års jubilæum.

Beløbet på 3000 kr. indgår i den samlede sum på 105.000 kr., som LC Fjerritslev overrakte til en stribe lokale modtagere lørdag eftermiddag i Fjerritslev Kirkecenter.

Klaus Larsen fra Sparekassen Himmerland overrakte beløbet til nuværende og foregående præsident for klubben, Peter Toft og Niels Jørgen Godiksen."

Der var også fine gaver fra Sparekassen Vendsyssel, nabolionsklubber og fra enkelt personer.

 

Efter kaffe, vin og småkager var der mulighed for at få varme pølser og hot-dogs ved klubbens egen pølsevogn.

 

Lions uddeler 105.000 kr.

Journalist Mariann Stenholm skrev følgende i Fjerritslev Ugeavis d. 1/6 2010.
Både børn og ældre blev flot betænkt, da Lions Club i Fjerritslev i anledning af sit 25 års jubilæum i Fjerritslev Kirkecenter uddelte pengegaver, indsamlet ved mange slags frivillige aktiviteter og sponsorater.

De ældre på Solgården og i Klim Ældrecenter kan se frem til et rigtigt ålegilde i september, hvor der ikke skal mangle noget. Det får de 15.000 kr. til.

Børnene i alle børnehaver i den tidligere Fjerritslev Kommune kommer en tur i Zoologisk Have. Det er 262 børn, hvis alle er med, så turen fordeles over to dage. Det får børnehaverne 35.000 kr. til.

Der var også velkomne penge til Jammerbugt Kommune, nemlig 25.000 kr., som skal bruges til en hjertestarter, der får fast placering i indgangspartiet til Aktivitets-Centret på Parkvænget.

Pengene blev modtaget af viceborgmester Morten Marinus (DF), der roste Lions for det gode initiativ.

- Jeg er selv i sundhedsvæsenet, så jeg ved hvad det betyder at yde førstehjælp.

En række beløb på 5000 kr. blev delt ud til foreninger og personer, hvor pengene også falder i rigtig god jord.

Fjerritslev Kinos Venner får hjælp til renoveringen af Kino, og Han Herred Biavlerforening får penge til indkøb af et klassesæt af bidragter, så skolebørnene uden fare for stik kan lære om bierne og blomsterne.

- Det ligger os meget på sinde, meddelte Jørgen Albrektsen til forsamlingens munterhed.

Hjernesagen får støtte til lokale aktiviteter i Han Herred, såsom weekendture og miniferier, og Han Herred Hestesportsklub får støtte til sin årlige ridelejr for børn, som ikke selv har hest.

Endelig får tvillingesøstrene Helene og Louise Kjær Pedersen, der lider af den sjældne gendefekt Krabbes Syndrom, hver 5000 kr. som støtte til de tre årlige rejser til København, hvor de får nødvendig behandling.

 

 

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark