Lions FjerritslevInformationAktiviteter / BegivenhederBestyrelseUngdomsudveksling   
  
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besge Nextwave

Formålet med Lions Clubs International

 1. At skabe og opretholde gensidig forståelse mellem verdens folk.
 2. At fremme principperne om redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab.
 3. At være aktiv interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd.
 4. At forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse.
 5. At danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse, dog således, at klubbens medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser.
 6. At anspore til dygtighed og initiativ og at fremme høj etik i handel, liberale erhverv, i offentlig og privat virksomhed.
 7. At hjælpe vanskeligt stillede mennesker.

 

Etiske regler

- På den første Convention i Dallas, Texas, blev Lions Code og Ethics vedtaget som de leveregler, enhver Lion bør tilstræbe at have som underlag for sin aktive tilværelse. 

 1. Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber tillid.

 2. Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig passende belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele.

 3. Køb ikke din fremgang på andres bekostning.

 4. Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv.

 5. Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde, optræd da mod din næste, som du ønsker, at denne skal optræde mod dig.

 6. Gør venskab til et mål, ikke et middel. Sandt venskab kræver intet til egen fordel og må aldrig gøres afhængig af gensidige tjenester.

 7. Opfyld dine medborgerlige forpligtelser. Vær loyal mod dit land og dit samfund både i ord og gerning.

 8. Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver din deltagelse, de svage og nødlidende din støtte.

 9. Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned.   

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark